Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou
Sídlo:
Za kasárňou 2, 83103 Bratislava-Nové Mesto
IČO:
31768989
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť