Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestské kultúrne stredisko
Sídlo:
Nám.Slobody 1, 07301 Sobrance
IČO:
00186597
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť