Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obchodná akadémia
Sídlo:
Štefánikova 1529/39, 06641 Humenné
IČO:
00162132
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť