Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola 8. mája 2, 921 01 Piešťany
Sídlo:
8. mája 2, 92101 Piešťany
IČO:
37988549
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť