Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou
Sídlo:
Rakovice 15, 92208 Rakovice
IČO:
37838741
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť