Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Zoltána Kodálya s vyučovacím jazykom maďarským Švermova 8, 924 00 Galanta Kodály Zoltán Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola
Sídlo:
Švermova 8, 92400 Galanta
IČO:
36080527
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť