Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola v Stupave
Sídlo:
Cintorínska 2, 90031 Stupava
IČO:
31810314
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť