Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Ladislava Novomeského, Rúbanisko II 3079, Lučenec
Sídlo:
Rúbanisko II 3079, 98403 Lučenec
IČO:
37833987
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť