Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Gymnázium M. R. Štefánika
Sídlo:
Športová 41, 91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO:
00160270
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť