Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Mestské kultúrne stredisko
Sídlo:
Nám. slobody 14/18, 05001 Revúca
IČO:
00138789
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť