Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Podnik verejnoprospešných služieb mesta Veľký Krtíš
Sídlo:
Komenského 3, 99001 Veľký Krtíš
IČO:
31095291
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť