Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Odborné učilište internátne Viliama Gaňu
Sídlo:
Moskovská 17, 97504 Banská Bystrica
IČO:
00493767
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť