Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola v Rimavskej Sobote
Sídlo:
Dr. Clementisa 13, 97901 Rimavská Sobota
IČO:
37831721
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť