Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Klátová Nová Ves
Sídlo:
Klátová Nová Ves 351, 95844 Klátova Nová Ves
IČO:
36125636
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť