Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Studienka, 908 75 Studienka 222
Sídlo:
Studienka 222, 90875 Studienka
IČO:
31816924
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť