Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Domov sociálnych služieb - Zemianske Podhradie (skratka DSS Zemianske Podhradie)
Sídlo:
Zemianske Podhradie 4, 91307 Zemianske Podhradie
IČO:
00351725
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť