Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Leandera Osztényiho s vyučovacím jazykom maďarským-Osztényi Leander Alapiskola és Óvoda
Sídlo:
Školská č. 1003, 92572 Selice
IČO:
36112119
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť