Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským
Sídlo:
Baka 351, 93004 Baka
IČO:
37836421
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť