Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná umelecká škola, Námestie sv. Trojice č. 4, Banská Štiavnica
Sídlo:
Námestie sv. Trojice 4, 96901 Banská Štiavnica
IČO:
37831119
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť