Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola Výčapy-Opatovce 478, 951 44
Sídlo:
Výčapy - Opatovce 478, 95144 Výčapy-Opatovce
IČO:
37960903
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
05.06.2019
Koniec kontroly
16.07.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť