Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Dolné Otrokovce
Sídlo:
Dolné Otrokovce 44, 92061 Dolné Otrokovce
IČO:
00312428
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
17.07.2019
Koniec kontroly
24.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť