Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Sídlo:
Nábrežie mládeže 1, 95028 Nitra
IČO:
00893293
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
05.06.2019
Koniec kontroly
19.09.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť