Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná priemyselná škola strojnícka
Sídlo:
Komenského 2, 04001 Košice-Staré Mesto
IČO:
00161772
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2019/1090

Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2019/1090
Účel
Zlepšenie energetického hospodárenia a efektívnosti využívania verejných financií. Poukázať na dob
Začiatok kontroly
30.05.2019
Koniec kontroly
13.08.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť