Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou T.G.Masaryka Ľubietová
Sídlo:
Nám. V. Dunajského 4/14A, 97655 Ľubietová
IČO:
35677830
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
27.05.2019
Koniec kontroly
15.09.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť