Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola technická, Volgogradská 1, Prešov
Sídlo:
Volgogradská 1, 08001 Prešov
IČO:
00893251
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
29.05.2019
Koniec kontroly
08.09.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť