Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Jozef Matejík
Sídlo:
Velčice 432, 91304 Chocholná-Velčice
IČO:
Právna forma:
Slobodné povolanie-fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona

Kontroly

KA-020/2019/1063

Systém priamych podpôr
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2019/1063
Účel
Skontrolovať nastavenie systému, financovanie, administratívne kontroly a kontroly na mieste v oblas
Začiatok kontroly
30.09.2019
Koniec kontroly
30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť