Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Ing. Zuzana Kunderová - LEVATIO
Sídlo:
Hemerkova 1307/7, 04023 Košice-Sídlisko KVP
IČO:
50182421
Právna forma:
Podnikateľ-fyzická osoba-nezapís.v OR-podnikajúca súčasne ako sam.hosp.roľník

Kontroly

KA-020/2019/1063

Systém priamych podpôr
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2019/1063
Účel
Skontrolovať nastavenie systému, financovanie, administratívne kontroly a kontroly na mieste v oblas
Začiatok kontroly
23.09.2019
Koniec kontroly
30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť