Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
LESEL, s.r.o.
Sídlo:
Lúčna 3, 04442 Rozhanovce
IČO:
44117744
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-020/2019/1063

Systém priamych podpôr
Číslo kontrolnej akcie
KA-020/2019/1063
Účel
Skontrolovať nastavenie systému, financovanie, administratívne kontroly a kontroly na mieste v oblas
Začiatok kontroly
23.09.2019
Koniec kontroly
30.01.2020
Stav kontroly
Ukončená
Späť