Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
STOFINGSTAV, s.r.o.
Sídlo:
Dunajská 8, 81108 Bratislava-Staré Mesto
IČO:
36236446
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-019/2019/1063

Overenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF
Číslo kontrolnej akcie
KA-019/2019/1063
Účel
Preverenie súladu procesu monitorovania a výkonu finančných KNM s legislatívnymi požiadavkami a prev
Začiatok kontroly
23.05.2019
Koniec kontroly
18.06.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť