Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
ŽANDÁRSKA STANICA
Sídlo:
Štiavnické Bane s.č. 80, 96981 Štiavnické Bane
IČO:
37955829
Právna forma:
Spoločenstvá vlastníkov pozemkov, bytov a pod.

Kontroly

KA-005/2019/1031

Záchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2019/1031
Účel
Preveriť systém financovania obnovy a záchrany kultúrnych pamiatok a dodržanie pravidiel a postupov
Začiatok kontroly
17.06.2019
Koniec kontroly
27.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť