Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Belské Služby, s.r.o.
Sídlo:
Oslobodenia 183, 01305 Belá
IČO:
36731269
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným

Kontroly

KA-005/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2016/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
24.05.2016
Koniec kontroly
07.06.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť