Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Agroinštitút Nitra, štátny podnik
Sídlo:
Akademická 4, 94901 Nitra
IČO:
36858749
Právna forma:
Štátny podnik

Kontroly

KA-022/2019/1062

Plnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Číslo kontrolnej akcie
KA-022/2019/1062
Účel
Účelom kontrolnej akcie bude: - poukázať na hospodárenie s majetkom a majetkovými právami štá
Začiatok kontroly
05.03.2019
Koniec kontroly
11.06.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť