Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Detský domov Harmónia
Sídlo:
Stavbárska 6, 82107 Bratislava-Vrakuňa
IČO:
00163261
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-038/2016/1080

Kontrola hospodárenia a vykonávania sociálnoprávnej ochrany detí v detských domovoch.
Číslo kontrolnej akcie
KA-038/2016/1080
Účel
Účinnosť vynakladania prostriedkov zo štátneho rozpočtu a kontrola kvality poskytovanej sociálnopráv
Začiatok kontroly
20.06.2016
Koniec kontroly
30.01.2017
Stav kontroly
Ukončená
Späť