Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, Spišská Nová Ves
Sídlo:
Stojan 1, 05201 Spišská Nová Ves
IČO:
35568381
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-011/2019/1090

Tepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja
Číslo kontrolnej akcie
KA-011/2019/1090
Účel
Zlepšenie energetického hospodárenia a efektívnosti využívania verejných financií. Poukázať na dob
Začiatok kontroly
25.03.2019
Koniec kontroly
10.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť