Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Spišský Štvrtok
Sídlo:
Tatranská 4, 05314 Spišský Štvrtok
IČO:
00329631
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-001/2016/1140

Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2016/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť účinnosť verejných prostriedkov použitých na komunálne služby.
Začiatok kontroly
31.01.2016
Koniec kontroly
05.07.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť