Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Pribylina
Sídlo:
Pribylina 0, 03242 Pribylina
IČO:
00315711
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-005/2016/1080

Hospodárenie s finančnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch štátnej správy, územnej samosprávy a organizácií nimi založenými alebo zriadenými
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2016/1080
Účel
Kontrola súladu hospodárenia s verejnými prostriedkami so všeobecne záväznými právnymi predpismi a p
Začiatok kontroly
03.02.2016
Koniec kontroly
23.05.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť