Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Pečeňany
Sídlo:
Pečeňany 105, 95636 Rybany
IČO:
00310921
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-040/2016/1070

Evidencia a nakladanie s pozemkami obcí SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-040/2016/1070
Účel
Preveriť evidenciu a nakladanie s pozemkami obcí so zameraním na dodržiavanie všeobecne záväzných pr
Začiatok kontroly
03.02.2016
Koniec kontroly
28.04.2016
Stav kontroly
Ukončená
Späť