Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Ľubica
Sídlo:
Gen. Svobodu 127, 05971 Ľubica
IČO:
31942547
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-017/2020/1110

Domáca opatrovateľská služba
Číslo kontrolnej akcie
KA-017/2020/1110
Účel
Preveriť a vyhodnotiť poskytovanie domácej opatrovateľskej služby ako jednej z foriem terénnych soci
Začiatok kontroly
11.02.2020
Koniec kontroly
09.07.2020
Stav kontroly
Ukončená

KA-001/2016/1140

Účinnosť verejných prostriedkov vynaložených na komunálne služby
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2016/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť účinnosť verejných prostriedkov použitých na komunálne služby.
Začiatok kontroly
31.01.2016
Koniec kontroly
09.06.2016
Stav kontroly
Ukončená

KA-025/2009/0009

Kontrola hospodárenia s finančnými prostriedkami vynaloženými v rámci programu 08V01-podpora lesného hospodárstva zo štrukturálnych fondov
Číslo kontrolnej akcie
KA-025/2009/0009
Účel
Začiatok kontroly
20.09.2009
Koniec kontroly
20.10.2009
Stav kontroly
Ukončená
Späť