Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou - Alapiskola - és Óvoda, Hlavná 198, Kolíňany
Sídlo:
Hlavná 198, 95178 Kolíňany
IČO:
42047625
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

KA-006/2019/1031

Investície do Národného projektu "Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva"
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2019/1031
Účel
Preveriť prínos projektu pre zabezpečenie digitálneho vzdelávania v regionálnom školstve
Začiatok kontroly
06.06.2019
Koniec kontroly
21.08.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť