Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Obec Hermanovce nad Topľou
Sídlo:
Hermanovce nad Topľou 195, 09434 Hermanovce nad Topľou
IČO:
00332402
Právna forma:
Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Kontroly

KA-015/2019/1032

Systém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore
Číslo kontrolnej akcie
KA-015/2019/1032
Účel
Účelom kontrolnej akcie je zistiť objem finančných prostriedkov ktoré boli alokované na zabezpečenie
Začiatok kontroly
06.08.2019
Koniec kontroly
27.10.2019
Stav kontroly
Ukončená
Späť