Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová ( skrátený názov "SOŠ Handlová")
Sídlo:
Lipová 8, 97251 Handlová
IČO:
42024471
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť