Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Nižný Hrabovec
Sídlo:
Nižný Hrabovec -, 09421 Nižný Hrabovec
IČO:
37873300
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť