Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola, Gagarinova 2636/15, Topoľčany
Sídlo:
Gagarinova 2636/15, 95501 Topoľčany
IČO:
42125430
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť