Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou, Alekšince 395
Sídlo:
Alekšince 395, 95122 Alekšince
IČO:
37865510
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť