Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Stredná odborná škola Juraja Ribaya
Sídlo:
Partizánska cesta 76, 95780 Bánovce nad Bebravou
IČO:
00891436
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť