Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy
Sídlo:
Svätoplukova 3, 82491 Bratislava-Ružinov
IČO:
17330190
Právna forma:
Príspevková organizácia

Kontroly

Späť