Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola s materskou školou Lemešany
Sídlo:
Lemešany 154, 08203 Lemešany
IČO:
37876988
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť