Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Sándora Petöfiho s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským
Sídlo:
Fučíkova 425, 92521 Sládkovičovo
IČO:
36094218
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť