Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Materská škola Slovenská Ľupča
Sídlo:
Oslobodenia 2, 97613 Slovenská Ľupča
IČO:
37889966
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť