Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Základná škola Martina Kukučína
Sídlo:
SNP 1199/36, 02601 Dolný Kubín
IČO:
37810669
Právna forma:
Rozpočtová organizácia

Kontroly

Späť